Aktualności

Dofinansowanie czasopisma ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Paedagogia Christiana

KIEROWNIK ZADANIA:

dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK

DOFINANSOWANIE:
21000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:
21000,00 zł

 

Opis działania:

Celem projektu jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich w czasopiśmie „Peadagogia Christiana”, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymanie się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

Projekt obejmuje:
1. Utrzymanie poziomu umiędzynarodowienia czasopisma poprzez publikację artykułów w języku angielskim (profesjonalna korekta artykułów publikowanych w języku angielskim).
2. Udostępnienie wyników badań Sekcji Pedagogiki Chrześcijańskiej przy KNP PAN na temat języka pedagogiki.
3. Zgłoszenie czasopisma do bazy Scopus.