Kontakt

Adres redakcji:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Instytut Nauk Pedagogicznych
(dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK)
ul. Lwowska 1
87-100 Toruń
paedchr@umk.pl

Wydawca:
Wydawnictwo UMK
ul. Gagarina 39
87-100 Toruń

Dystrybucja:
Biuro
tel./fax (056) 611-42-38
books@umk.pl
www.wydawnictwoumk.pl*
*