Indexing in Databases

Informujemy naszych autorów, że za publikację w „Paedagogia Christiana”
od 2019 roku autor otrzymuje 20 punktów

Czasopismo "Paedagogia Christiana" indeksowane jest w bazach:
1) Index Copernicus International,
2) CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities,
3) ERIH PLUS,
4) DOAJ,
5) Google Scholar
6) Lista Regensburska.

Journal "Paedagogia Christiana" is indexed in databases of
1) Index Copernicus International,
2) CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
3) Erih Plus,
4) DOAJ,
5) Google Scholar,
6) Lista Regensburska.