Pedagogika chrześcijańska

British Journal of Religious Education

EducA  - International Catholic Journal of Education

Educatio - La revue scientifique des pédagogies chrétiennes

Forum Pedagogiczne - UKSW

Horyzonty Wychowania - Akademia Ignatianum

International Studies in Catholic Education

Journal of Beliefs and Values

Journal of Catholic Education

Journal of Religious Education

Roczniki Pedagogiczne - KUL