Zeszyt 1/13 (2004)

Artykuły i rozprawy

Marian Nowak - Autonomia osoby a wychowanie religijne 9
Janusz Homplewicz - Szacunek – nietykalność – świętość jako kryteria w procesie wychowania. Pamięci ks. prof. Józefa Tischnera 33
Korneliusz T. Wencel - Pedagogia milczenia 43
Anna Stawecka - Chrześcijaństwo i jego dydaktyczny wymiar w malarstwie europejskim 61
Jan Przybyłowski - Pedagogia chrześcijańska młodzieży. Rozważania pastoralne 69
Ewa Łatacz - Transcendencja i wychowanie w perspektywie poglądów Karola Wojtyły 85
Tadeusz Panuś - Żeby [uczeń] chciał przyjść drugi raz. Koncepcja katechezy i wychowania ks. prof. Józefa Tischnera 101
Jarosław Michalski - Korelacja jako zasada współczesnego nauczania religii 113
Giuseppe Morante - Formacja mediatorów – edukatorów międzykulturowych 131
Elżbieta Sozańska - Czy potrzebne jest doradztwo pedagogiczne dla nauczycieli religii? 145
Paweł Góralczyk - Wychowanie seksualne jako wychowanie do miłości 155
Czesław Kustra - Opętanie jako kategoria psycho-pedagogiczna i teologiczna w odniesieniu do młodzieży 165

Z pedagogiki rodziny

Anna Więcławska - Samotne macierzyństwo a świat wartości egzystencjalnych 183
Jerzy Kułaczkowski - Znaczenie karności w formacji mądrościowej człowieka w rodzinie w ujęciu Księgi Przysłów (ujęcie pedagogiczno-pastoralne) 203
Małgorzata Perechowska - Percepcja rodziny przez dzieci pełnosprawne intelektualnie i dzieci niepełnosprawne intelektualnie 219

Sprawozdania

Zbigniew Formella - Żyć w świecie kryzysów. Drugi Meksykański Kongres Logoterapii 231

Recenzje

Ryszard Czekalski - Emilio Alberich, Ambroise Binz, Adultes et catéchése. Éléments de méthodologie catéchétique de l'âge adulte, Novalis – Cerf – Lumen Vitae, Université Saint-Paul, Ottawa 2000, ss. 253 241
Ewa Dybowska - Anna Błasiak, Młodzież – świat wartości, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, ss. 386 244
Stanisław Palka - Sofia Cavalletti, Potencjał duchowy dziecka. Doświadczenia z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, ss. 246; Potencjał duchowy dziecka w wieku od 6 do 12 lat, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, ss. 238 248
Andrzej Zwoliński - Marek Starowieyski (red.), Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie apokryficzne, cz. l: Fragmenty Narodzenia i Dzieciństwa Maryi i Jezusa; cz. 2: Św. Józef i św. Jan Chrzciciel, Męka i Zmartwychwstanie Jezusa, Wniebowzięcie Maryi, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, ss. 960 249
Barbara Adamczyk - Stanisław Dziekoński (red.), Dydaktyka w służbie katechezy, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, ss. 373 250
Jan Charytański - Antoni Długosz, Dobry Bóg mówi do nas. Pismo Święte dla dzieci, Wydawnictwo Edycja św. Pawła, Częstochowa 2002, ss. 224 254
Kazimierz Wieczorkowski - George Weigel, Czym jest katolicyzm? Dziesięć kontrowersyjnych pytań, tłum. Aleksander Gomola, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003 (oryg.: The truth of catolicism: ten controversies explored, New York 2001) 256
Marcin Ziemkowski - Wacław Hryniewicz, Nadzieja uczy inaczej. Medytacje eschatologiczne, Verbinum, Warszawa 2003, ss. 285 258

Znajdź na stronie