Zeszyt 1/17 (2006)

Jerzy Bagrowicz, Józef Binnebesel - Od redaktorów tomu 5

Artykuły i rozprawy

Jolanta Żelazna - „Człowiek wolny o niczym nie myśli mniej niż o śmierci, a mądrość jego jest rozmyślaniem nie o śmierci, lecz o życiu” 11
Anna Gęsicka - Starość i śmierć w XV-wiecznej poezji francuskiej 25
Anna Ratajska - Skutki cierpienia: rozwój czy destrukcja? 37
Bogusław Block - Czy można umierać bez lęku? 47
Czesław Kustra - Chrześcijańskie spojrzenie na śmierć 61
Jarosław Bąbka - Sensotwórczy charakter cierpienia osób niepełnosprawnych – w świetle koncepcji Alfreda Adlera 77
Janusz Mader - Holistyczne spojrzenie na chorego onkologicznego na tle polskiej rzeczywistości 87
Maria Rosiewicz - Praca psychologa z pacjentem w terminalnej fazie choroby 93
Bogusław Steller - Gorzka cena miłości, czyli o bólu żałoby 111
Małgorzata Kostek - „Siedziałeś przy mnie i to wystarczyło…” 123
Marzenna Zaorska - Ból i cierpienie osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością złożoną 129
Sławomir Czachowski - Cierpienie i umieranie w praktyce lekarza rodzinnego 139
Krystyna de Walden-Gałuszko - Problem cierpienia u osób z chorobą nowotworową 147
Danuta Sońta-Jakimczyk - Lekarz w obliczu śmierci dziecka z chorobą nowotworową 153
Józef Binnebesel - Trzeci akt dramatu w dziewięciu odsłonach 165
Zbigniew Bohdan - Śmierć dziecka w szpitalu, konieczność czy brak wyboru 171
Adam Skreczko - Wychowanie do przeżywania cierpienia 181
Piotr Błajet - Sport jako metoda wychowania do cierpienia 195
Andrzej Wojciechowski - Głos w sprawie zakresu znaczeniowego pojęć: arteterapia, sztuka, twórczość 205

Sprawozdania

Henryk Sławiński, Dorota Zdankiewicz-Jedynak - Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Język katechezy polskiej” 213
Małgorzata Krześniak - „Nie lękajcie się… Nadzieja aż do kresu” 219
Maria Gałuszko - Sprawozdanie z Ósmej Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej 221
Bożena Winch - Krajowa Szkoła Psychoonkologii 225

Recenzje

Ditta Baczała - Harold S. Kusher, Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom, przeł. Małgorzata Koraszewska, Verbianum, Warszawa 1994, ss. 158 231
Bogusław Stelcer - Ernest Becker, The Denial of Death, The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc., New York 1997, ss. 314 232
Alicja Szmaus-Jackowska - Rosemarie Portman, Gry i zabawy przeciwko agresji, przeł. Magdalena Jałowiec, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005, ss. 120 234
Zbigniew Bohdan - Józef Binnebesel, Opieka nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w doświadczeniu pacjentów, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003, ss. 334 235
Jarosław Horowski - Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością, red. Czesław Kosakowski, Cyprian Rogowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005, ss. 348 237
Jarosław Horowski - Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, red. Franciszek Adamski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, ss. 422 241

Znajdź na stronie