Zeszyt 1/2 (1998)

Artykuły i rozprawy

Jerzy Bagrowicz - Ideał wychowawczy Starego Przymierza (I). Pedagogia Przymierza w Pięcioksięgu 5
Jerzy Pałucki - Święty Ambroży – Pedagog z Mediolanu 24
Katarzyna Wrońska - Istota wychowania w personalistycznej myśli Karola Wojtyły 36
Alina Rynio - Pedagogia wolności 43
Marek Marczewski - Pedagogika katolicka jako pedagogika wiary w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego 56
Teresa Kukułowicz - Czynniki oddziaływające w procesie wychowania 78
Cyprian Rogowski - Recepcja symbolu w pedagogice 91
Lech Klejmont - Przejawy religijności współczesnej młodzieży 109
Franciszek Adamski, Małgorzata Pióro - Czasopisma młodzieżowe wobec chrześcijańskiej wizji ludzkiej płciowości 118
Józef Augustyn - Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole 129
Krzysztof Rubacha - Zadania rozwojowe i poziom samorealizacji nauczycieli studiujących 141
Romualda Hankowska - Szkoły przy kościele św. Katarzyny w Petersburgu 151

Z pedagogiki rodziny

Katarzyna Węgrzyn - Rodzina podstawowym terenem socjalizacji 174
Bronisław Mierzwiński - Antropologiczne aspekty funkcji ojca w rodzinie 190
Renata Doniec - Dziecko jako wartość w kontekście modelu malejącej dzietności rodziny – analiza przemian międzygeneracyjnych 200

Sprawozdania

Anna Majcher - Wychowanie przedszkolne – sprawozdanie z konferencji dla nauczycieli przedszkolaków 214

Recenzje

Małgorzata Perechowska - Maria Przetacznikowa-Gierowska, Maria Tyszkowa, "Psychologia rozwoju człowieka", t. I, Warszawa 1996 217
Cyprian Rogowski - Peter Biehl, Christoph Bizer, Roland Degen, Norbert Mette, Folkert Rickers u. Friedrich Schweitzer (Red.), "Religionspädagogik seit 1945", Neukirchen 1996 222
Cyprian Rogowski - Gottfried Adam/Friedrich Schweitzer (red.), "Ethisch erziehen in der Schule", Göttingen 1996 226
Cyprian Rogowski - Stephan Leimgruber, "Christsein – Lernen in postmoderner Zeit", Beiheft 9/10 (1997) 228
Aleksandra Jaworska - "Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne", red. Teresa Kukołowicz, Marian Nowak, Lublin 1997 232

Znajdź na stronie