Zeszyt 1/21 (2008)

Jarosław Michalski - Księdzu Profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi w 70-lecie urodzin. Od redakcji 7
Życiorys Księdza Profesora Bagrowicza 11
Krzysztof Konecki, Ireneusz Werbiński, Jarosław Horowski - Bibliografia prac Księdza Profesora Jerzego Bagrowicza 15

Artykuły i rozprawy

Bogusław Milerski - Pedagogika dialogu: filozoficzne inspiracje i perspektywy 29
Andrzej Przybylski - Potrzeba badań komparatystycznych w edukacji religijnej 43
Danuta Wajsprych - Wychowanie integralne jako emancypacyjna przestrzeń edukacji religijnej 53
Zbigniew Formella - Religia jako integralny składnik wychowania skautowego w propozycji Roberta Baden-Powella 63
Remigiusz Lota - Pedagogia Ruchu Światło–Życie propozycją „na dzisiejszą godzinę Kościoła” 81
Małgorzata Słowik - Rozumienie i wartościowanie aktywności społecznej młodzieży – wnioski dla pracy socjalnej 97
Barbara Drążkowska - Kościół w świecie mediów. Ewangelizacja w dobie komputerów 109
Edwin Miller - Osiągnięcia bł. Bolesławy Lament i założonego przez nią Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny na gruncie pracy wychowawczo-duszpasterskiej w latach 1905-1991 123
Małgorzata Perechowska - Problemy rodzin dzieci niepełnosprawnych intelektualnie 145
Piotr Tomasik - Katechizm dla młodzieży 155
Elżbieta Sozańska - Zmiany w doradztwie pedagogicznym dla nauczycieli religii na przełomie tysiącleci 171
Kazimierz Skoczylas - Środowisko gimnazjalne w procesie wychowania do wiary 191
Andrzej Kociołek - Budowanie wspólnoty Kościoła w sytuacji społeczeństwa ponowoczesnego 209
Jarosław Michalski - Edukacja religijna a epoka ponowoczesna 229
Jarosław Horowski - Pedagogika tomistyczna a pedagogika wartości 241

Znajdź na stronie