Zeszyt 1/3 (1999)

Artykuły i rozprawy

Andrzej Maryniarczyk - Czym jest ludzka wolność? 5
Bartłomiej Dobroczyński - Bezdroża wolności 19
Zbigniew Nosowski - Wychowanie do wolności 29
Ewelina Janczur - Społecznie uznawany ideał człowieka wartościowego 39
Jerzy Bagrowicz - Pedagogia Przymierza (II). Założenia pedagogii rodziny w świetle Biblii 47
Lucjan Balter - Człowiek stworzony przez Boga 65
Czesław Rychlicki - Pedagogiczny wymiar sakramentu pokuty i Eucharystii 77
Zbigniew Formella - Harcerski ideał wychowawczy 87
Teresa Rawska - Wychowanie religijne w pedagogice Marii Montessori – historia i współczesność 105
Czesław Kustra - Wychowanie ludzkiej płciowości elementem integralnego wychowania człowieka 117
Henryk Noga - Antywychowawcze aspekty gier komputerowych 129
Janusz Stefaniak - Laicyzacja szkolnictwa i wychowania w okresie Polski Ludowej 141

Z pedagogiki rodziny

Danuta Opozda - Poznawcza reprezentacja małżeństwa w świetle teorii schematów społecznych 151
Katarzyna Węgrzyn - Praktyki religijne w rodzinnym przekazie międzypokoleniowym 159
Jerzy Bagrowicz, Beata Girzyńska - Z dyskusji o modelu rodziny w publicystyce wokół Konferencji w Kairze (1994) i Pekinie (1995) 181

Sprawozdania

Violetta Autrieb - "W" – jak wolność. Sprawozdanie z konferencji zorganizowanej przez Zakład Edukacji Chrześcijańskiej 201
Katarzyna Kalinowska - Partnerka, matka, opiekunka – status kobiety w dziejach powszechnych 205
Zbigniew Formella - Konferencja Skautingu Katolickiego w Libanie 209
Cyprian Rogowski - Sprawozdanie z Kongresu Katolickich Katechetyków-Docentów 211

Recenzje

Cyprian Rogowski - Peter Biehl, Christoph Bizer, Roland Degen, Norbert Mette, Folkert Rickers u. Friedrich Schweitzer (Red.), "Kunst und Religion", Jahrbuch der Religionspädagogik (JRP), Band 13 (1996), Neukirchen 1997 215
Jerzy Bagrowicz - Cyprian Rogowski, "Die katechetische Unterweisung in Polen nach dem II. Vatikanischen Konzil", Padeborn 1997 217
Jerzy Bagrowicz - Krzysztof Olechnicki, "New Age. Kościół wobec wyzwania Wodnika", Warszawa 1998 220
Alina Rynio - Ks. Jerzy Kołaczkowski, "Biblijne zasady wychowania rodzinnego w świetle Mądrości Syracha", Rzeszów 1998 223
Kazimierz Skoczylas - H. Kopiec, "Rozumiejący wgląd w wychowanie", Katowice 1998 226

Znajdź na stronie