Zeszyt 1/7 (2001)

Jerzy Bagrowicz - Od redakcji 5

Artykuły i rozprawy

Jerzy Bagrowicz - Pedagogia Patriarchów IV. Mojżesz – wychowawca narodu 9
Stanisław Jankowski - Myśl pedagogiczna w listach Pawła Apostoła 25
Marian Nowak - Wychowanie religijne w pedagogice katolickiej XX wieku 43
Korneliusz T. Wencel - Życie pustelnicze w Kościele 71
Wojciech Falarski - Clonmacnois – klasztor św. Kierana – z pedagogii monastycyzmu irlandzkiego VI wieku 81
Beata Balicka - Wychowanie maryjne w katechezie 89
Stanisław Bilski - Czy dzisiaj warto jeszcze komuś zaufać? 99
Ewa Cyrańska - Dylematy i horyzonty odpowiedzialności opiekuna 113
Małgorzata Jędrzejewska - Profilaktyka samobójstw młodzieży. Założenia teoretyczne i relacja z badań własnych 121
Małgorzata Drążkowska - Wykorzystanie komputera w edukacji chrześcijańskiej: możliwości i zagrożenia (Zarys problematyki) 135
Piotr Kurlenda - Stowarzyszenie Świetlic Charytatywnych na Pomorzu w czasach II Rzeczypospolitej 147
Lech Król - Błogosławiony Józef S. Pelczar jako wychowawca 157
Michał Kopias - Uwaga sekty: propozycja programu profilaktyczno-wychowawczego 175

Z pedagogiki rodziny

Włodzimierz Fijałkowski - Eksploatacja doznaniowa czy twórcze przeżywanie płci? 187
Józef Stala - Rodzina naturalnym środowiskiem dla katechezy 199

Sprawozdania

Mieczysław Łaszczyk - Rodzina jako podmiot w działalności organizacji pozarządowych 212

Recenzje

Jerzy Bagrowicz - Kazimierz Misiaszek, "Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole włoskiej po Konkordacie z 1984 roku. Próba oceny", Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1999, ss. 401 221
Tomasz Bilicki - Jan Śledzianowski, "Zranione ojcostwo", Kuria Diecezjalna w Kielcach, Kielce 1999, ss. 248 225
Cyprian Rogowski - Stephen Leimgruber, Ludger Müller, "Religionsunterricht zwischen Norm und Wirklichkeit", Paderborn 2000, ss. 55 227
Jerzy Bagrowicz - Marek Marczewski, "Posługa zbawcza Kościoła w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego", Polihymnia, Lublin 2000, ss. 421 228
Zbigniew Marek - Jerzy Bagrowicz, "Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele", Wydawnictwo UMK, Toruń 2000, ss. 324 230
Jarosław Michalski - Ewa Wysocka, "Młodzież a religia. Społeczny wymiar religijności młodzieży", Wydawnictwo UŚ, Katowice 2000, ss. 184 232

Znajdź na stronie