Zeszyt 2/20 (2007)

Jerzy Bagrowicz - Od redakcji 5

Artykuły i rozprawy

Barbara Rozen - W kierunku integralnego rozwoju człowieka 9
Agnieszka Sojka - Koncepcja człowieka na podstawie analizy polskich pieśni religijnych 25
Edward Torończak - Psychologiczne uwarunkowania rozwoju ludzkiej wolności i wyboru zasadniczego człowieka 41
Ewa Wysocka - Religijność młodzieży studenckiej jako wyznacznik funkcjonowania psychospołecznego. Część I: Religijność a doświadczanie kryzysu w wartościowaniu i jego wyznaczniki 55
Joanna Karczewska - Chrześcijańskie zasady wychowania w świetle koncepcji Stefana Kunowskiego 73
Alina Rynio - Charyzmat pedagogiczny ks. Luigi Giussaniego 91
Adam Lepa - O postawie selektywnego odbioru mediów 101
Katarzyna Szeler - Wybrane metody terapii osób dotkniętych autyzmem w świetle literatury 113
Adriana Adamska - Anioł jako przewodnik wychowawcy 129
Tomasz Marciniak - Święci a etniczna czasoprzestrzeń kulturowa 145
Johann Friedrich Herbart - Potrzeba etyki i religii w odniesieniu do filozofii 153

Z pedagogiki rodziny

Joanna Swędrak - Model życia współczesnej rodziny 163

Sprawozdania

Sandra Różyńska - Rodzina wiosną dla Europy i świata. Sprawozdanie z IV Światowego Kongresu Rodzin 183
Jarosław Horowski - „Zapoznane wymiary edukacji”. Polsko-niemieckie kolokwium pedagogiczno-religijne 193
Jarosław Horowski - „Religia i kultury. Odwaga nowego dialogu”. XIII Colloquia Torunensia 201

Recenzje

Romualdas Dulskis - Henryk Misztal, Geniusz kobiety. Aspekt etyczno-społeczny, Tygodnik Katolicki "Niedziela", Częstochowa 2005, ss. 300 207
Kazimierz Franczak - Marianna Barlak, System wartości maturzystów końca XX wieku i ich postawy wobec osób niepełnosprawnych, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa 2006, ss. 235 209
Czesław Kustra - Waldemar Janiga (red.), Wychowanie do patriotyzmu, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl-Rzeszów 2006, ss. 791 212
Jacek Kulbaka - Marzena Dycht, Rozwój polskiej pedagogiki specjalnej w świetle dokonań jej twórców, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006, ss. 200 215
Piotr Mazur - Edward Walewander, Pedagogika katolicka w diecezji lubelskiej 1918-1939, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007, ss. 366 219

Znajdź na stronie