Zeszyt 2/22 (2008)

Jerzy Bagrowicz - Od redakcji 5

Artykuły i rozprawy

Dariusz Stępkowski - Czy religia jest do kształcenia koniecznie potrzebna? W 240. rocznicę urodzin Friedricha Schleiermachera 9
Barbara Adamczyk - Budowanie relacji charakterystyczną cechą pedagogii ewangelicznej 27
Wojciech Osial - Potrzeba i znaczenie doświadczenia wiary w procesie wychowania religijnego. Analiza wybranych aspektów katechetyczno-pastoralnych 43
Stanisław Głaz - Niepokój egzystencjalny a uczucia religijne młodzieży studiującej 57
Ewa Wysocka - Religijność młodzieży studenckiej jako wyznacznik funkcjonowania psychospołecznego. Część II. Religijność a strategie radzenia sobie i nastawienia wobec siebie i świata 75
Wojciech Cichosz - Edukacyjno-apostolska akomodacja psychologii transgresyjnej 93
Olgierd Benedyktowicz - Krótkoterminowe poradnictwo pastoralne: aspekt pedagogiczno-edukacyjny 105
Bogdan Stańkowski - Wielokulturowość w szkole – wyniki badań własnych wśród nauczycieli na Podhalu 119
Justyna Gulczyńska - Drogi edukacyjne pokolenia Urszuli Ledóchowskiej 133

Z pedagogiki rodziny

Jerzy Kułaczkowski - Wskazania wychowawcze dla ojców w świetle Ef 6, 4 151

Sprawozdania

Dariusz Buksik - „Emocjonalno-społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej”. Sprawozdanie z Sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Psychologii Rewalidacji i Rehabilitacji UKSW, Warszawa, 9 kwietnia 2008 roku 165
Krzysztof Kantowski - „O optymalną katechezę młodzieży”. IV sympozjum dyskusyjne z cyklu „Nadbałtyckich debat katechetyków polskich” 171

Recenzje

Bogusław Milerski - Dietrich Benner, Jürgen Oelkers (red.), Historisches Wörterbuch der Pädagogik, Beltz Verlag, Weinheim und Basel 2004, ss. 1127 185
Dariusz Stępkowski - Friedrich Schweitzer, Pädagogik und Religion, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2003, ss. 221 190
Dariusz Stępkowski - Hans-Georg Ziebertz, Günter R. Schmidt (red.), Religion in der Allgemeinen Pädagogik. Von der Religion als Grundlegung bis zu ihrer Bestreitung, Gütersloher Verlagshaus + Herder, München – Freiburg i. Breisgau 2006, ss. 251 194
Rafał Bednarczyk - Katechizm Płocki, część I, Wyznanie wiary, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2008, ss. 272 199
Hanna Markiewicz - Alicja Szeląg (red.), Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych, Kraków 2007, ss. 255 204
Dariusz Buksik - Amédée Hallier OSO, Dominique Megglé, Mnich i psychiatra rozmawiają o szczęściu, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2006, ss. 184 207
Jarosław Horowski - Tomasz Niemirowski, O naturze i wspomaganiu rozwoju umysłowego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2008, ss. 82 211
Jarosław Horowski - Jerzy Bagrowicz, Stawać się bardziej człowiekiem. Z podstaw edukacji religijnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, ss. 216 213
Joanna Karczewska - Jarosław Horowski, Paedagogia perennis w dobie postmodernizmu. Wychowawcze koncepcje o. Jacka Woronieckiego a kultura przełomu XX i XXI wieku, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2007, ss. 240 216

Znajdź na stronie