Zeszyt 2/4 (1999)

Artykuły i rozprawy

Józef Krasiński - Papieska pedagogia Jubileuszu 2000-lecia 5
Katarzyna Wrońska - Karola Wojtyły teoria uczestnictwa jako podstawa formułowania personalistycznej koncepcji wychowania społecznego 24
Zdzisław Pawłowski - Na drugim brzegu rozpaczy: pedagogiczny wymiar biblijnej nadziei 37
Stanisław Jankowski - Czy Biblia jest antyfeministyczna? 50
Jerzy Bagrowicz - Pedagogia Patriarchów I. Abraham człowiek otwarty na nieznane 68
Bogusław Śliwerski - Problem wymierności kształcenia i wychowania w szkołach 79
Bogusław Milerski - Odpowiedzialność edukacyjna Kościołów ewangelickich w kontekście szkoły publicznej 95
Tomasz Kadziński - Powinność wychowawcza Kościoła – szkoła katolicka 104
Stanisław Dziekoński - Rozwój delicji wychowania w nauczaniu Kościoła od początku XIX wieku do Soboru Watykańskiego II 113
Eward Guziakiewicz - Wzrastanie 130
Tomasz Szlendak - Przeskoczyć próg nadziei. Młodzi Polacy o swojej i wobec swojej przyszłości 142
Cyprian Rogowski, Małgorzata Tatala - Psychologiczny wymiar uczuć religijnych 149
Anna Kisała - Rozmiary niedostosowania społecznego wśród nieletnich przestępców 156
Jadwiga Jastrząb - Toruńska Szkoła Terapeutyczna antidotum na niepowodzenia szkolne 166
Katarzyna Kalinowska - "Nie grzebać w przeszłości, ale z całym zapałem patrzeć w przyszłość" – na 50-tą rocznicę śmierci o. Jacka Woronieckiego 177

Z pedagogiki rodziny

Dorota Pauluk, Agnieszka Sojka - Obraz "nowoczesnej" dziewczyny na łamach czasopism młodzieżowych wobec chrześcijańskiego ideału kobiety 188
Henryk Sławiński - Wychowanie prorodzinne według pedagogów II Rzeczypospolitej 197
Małgorzata Dzięgielewska, Agnieszka Polak - Wychowanie do dialogu w rodzinach skupionych w Ruchu Odnowy Kościół Domowy 218

Sprawozdania

Katarzyna Kalinowska - Osobowość i koncepcje etyczno-wychowawcze o. Jacka Woronieckiego OP (1878-1949) 228

Recenzje

Jerzy Bagrowicz - "Elementy pedagogiki religijnej", red. Bogusław Milerski, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1998, ss. 240 232
Czesław Kustra - "Współczesny wychowawca w stylu Księdza Bosko", red. ks. Józef Wilk, Lublin 1998, ss. 255 234
Cyprian Rogowski - Franz-Peter Tebartz-van Elst (red.), "Katechese im Umbruch. Positionemund Perspektiven. Festschrift für Dieter Emeis", Freiburg-Basel, Vien 1998, ss. 578 238
Cyprian Rogowski - Peter Biehl, Christoph Bizer, Roland Degen, Norbert Mette, Folkert Rickers u. Friedrich Schweitzer (Red.), Heimat – "Fremde, Jahrbuch der Religionspädagogik", Band 14 (1997), Neukirchen 1998, ss. 278 240
Jerzy Bagrowicz - Jan Charytański SJ, "Rzeczywistość miłości w Katechizmie Kościoła Katolickiego", Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1998, ss. 128 242

Znajdź na stronie