2/48 (2021)


Dariusz Stępkowski - Krystyna Heland-Kurzak. Dziecięca kreacja obrazu Boga i religijności. Perspektywa pedagogiczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2021, ss. 199

Pobierz plik PDF.