2/48 (2021)


Jan Rutkowski - Ogrodnicy i demiurdzy. O dwóch rodzajach relacji ze światem

Artykuł zawiera analizę dwóch podstawowych rodzajów relacji między człowiekiem i światem. Porównano ze sobą nastawienie charakteryzujące ogrodnika i demiurga. Pokazano historyczne przykłady relacji ogrodniczych i demiurgicznych, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy filozofii polityki i wychowania. Zanalizowano wybrane implikacje przedstawionych typów relacji człowiek–świat.

Gardeners and Demiurges. About Two Types of Relationship with the World

The article analyses two basic types of relations between humans and the world. The attitudes of a gardener and a demiurge are compared. Historical examples of horticultural and demiurgical relations are shown, with particular emphasis on the perspective of the philosophy of politics and education. Selected implications of the presented types of relations between humans and the world are analysed.

Pobierz plik PDF.

Słowa kluczowe:

education, edukacja, transhumanism, transhumanizm, totalitarianisms, overman, posthuman, totalitaryzmy, nadczłowiek, postczłowiek

Podobne artykuły: