1/29 (2012)


Tomasz Leś - Agnieszka Sojka, Człowiek i Bóg w pieśni. Studium antropologiczno-pedagogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ss. 112

Pobierz plik PDF