1/29 (2012)


Jerzy Bagrowicz - Jarosław Michalski, Sens życia a pedagogika. Impulsy myśli Viktora E. Frankla, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, ss. 299

Pobierz plik PDF