1/35 (2015)


Marta Samorańska - Jadwiga Izdebska, Dziecko – Dzieciństwo – Rodzina – Wychowanie rodzinne. Kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej, Białystok: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2015, ss. 223

Pobierz plik pdf