1/47 (2021)


Jarosław Horowski - Kamilla Frejusz (2020). Wychowanie jako „dialog i spotkanie” w myśli pedagogicznej Janusza Tarnowskiego. Studium hermeneutyczno-krytyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, ss. 424

Pobierz plik PDF.