Zeszyt 1/47 (2021)

Sławomir Chrost - Editorial 5
Sławomir Chrost - Od redakcji 9

Pedagogical Personalism and God

Marisa Musaio - Pedagogy and Personalism: Fundamental References of Education between Emergencies and Search for Meaning 15
Sławomir Chrost - Man–a Human Person in the Context of the Theory of Efficient and Purposeful Causality. Pedagogical Implications 37
Marian Nowak - Personalistic Pedagogy and Transcendence 59
Luis Mariano Bartoli - Free to Seek and to Love the Creator: Fundamental Principle of Christian Education 83
Monica Crotti - Pedagogical Hope between Presence and Promise 105
Federico Rovea - Education and Alteration. Notes on Personalism, Alterity and Education in Dialogue with Michel de Certeau 119
Urszula Ostrowska - Antropologia i pedagogika w kręgu wiedzy nauk o człowieku. Problemy i wyzwania 141
Bożena Matyjas - Wizja dziecka i dzieciństwa w ujęciu pedagogiki personalistycznej 165
Julita Orzelska - Saving Humanity: Despair and Death as Pedagogical Challenges while Caring about Human Existence 189
Marzena Chrost - Refleksyjna samoświadomość i działanie osoby 209

Articles

Agnieszka Salamucha - O pojęciu podmiotowości inaczej 231
Mariusz Chrostowski - ‘Plurality-Empathetic’ Christians: Rethinking Religious Education in Poland 251

Reviews

Pierpaolo Triani - Marisa Musaio (2020). Dalla distanza alla relazione. Pedagogia e relazione d’aiuto nell’emergenza. Milano-Udine: Mimesis, p. 198 279
Jarosław Horowski - Kamilla Frejusz (2020). Wychowanie jako „dialog i spotkanie” w myśli pedagogicznej Janusza Tarnowskiego. Studium hermeneutyczno-krytyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, ss. 424 282
Jan Kochel - Jerzy Kostorz, Zdzisław Pytka, Piotr Bechta (red.) (2021). Katechizm dla średnio zaawansowanych. Opole: Wydawnictwo Świętego Krzyża 288

Znajdź na stronie