1/51 (2023)


Peter Rusnák, Marcel Martinkovič - European Philosophers Radim Palouš and Jozef Piaček on Phenomenological Themes of Education, Syncriticism and Philosophy of Concordance

In the present article, the possibilities of teaching the philosophy of syncriticism and life of concordance as conditio humana and mediation of philosophical thinking to youth (students) and teachers in the era of ignorance (Paul Liessmann) are discussed. Using the philosophical concept of syncriticism, the author attempts to open and defend the otherness of philosophy in the system of education, justify its enriching and provocative dimension, its free-teaching time (Jan Patočka), life practice in building relationships and the authentic life of our everyday existence (Radim Palouš). In the philosophy of syncriticism and competence of concordance (Jozef Piaček) and in indifference to the future, we see the meaningfulness of philosophical education and find its new possibilities and challenges concerning homo educandus.

Radim Palouš i Jozef Piaček, dwaj filozofowie o fenomenologicznych wątkach edukacji, synkrytycyzmie i filozofii zgodności

W przedkładanym tekście przedstawiamy refleksję z zakresu filozofii wychowania, rozumianego jako conditio humana, która może stać się refleksją nad możliwościami myślenia filozoficznego (kultywowania myślenia) wśród młodzieży w dobie ignorancji (Konrad Paul Liessmann). Prezentujemy filozoficzny projekt synkrytycyzmu, w którym Autorzy odsłaniają wątki filozofii daru i akceptacji inności w filozofii wychowania i w systemie edukacji filozoficznej, w przestrzeni czasu wolnego od pracy (niedzielnego – wolnego dla nauczania, Jan Patočka) i budowania relacji w autentycznej codzienności (Radim Palouš). Filozofia synkrytycyzmu wraz z możliwościami, jakie daje zgodność (Jozef Piaček), pozwala nam dostrzegać sensowność filozofii wychowania; odnajdujemy w niej nowe możliwości i wyzwania dla człowieka jako homo educandus.

Pobierz plik PDF.

Słowa kluczowe:

philosophy of education, filozofia wychowania, syncriticism, perichrony, homo educandus, concordance, synkrytycyzm, ponadczasowość (perichronia), zgodność (konkordancja)