2/30 (2012)


Lucyna Dziaczkowska - Anna Szudra-Barszcz, Elementy pedeutologii scholastycznej, czyli o Tomasza z Akwinu rozumieniu nauczyciela i nauczania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 82

Pobierz plik PDF