2/46 (2020)


Leszek Waga - Jan Kochel. Wprowadzenie do edukacji osób starszych. W kręgu pedagogiki katolickiej. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2020, ss. 212.

Pobierz plik PDF.