Zeszyt 2/46 (2020)

Julian Stern, Małgorzata Wałejko - Editorial: Being Alone Together in Education 5

Being Alone Together in Education

Ben Lazare Mijuskovic - The Role of Empathy as a Path to Intimacy 11
Piotr Domeracki - Between Monolectical and Dialectical Philosophy of Loneliness and Communitiveness 25
Gillian Simpson - Beyond the Lonely Learner: Towards an Autoethnographic Method in Studying and Researching Religion 43
Sandra Leanne Bosacki, Victoria Talwar, Valentina Sitnik, Flavia Pissoto Moreira, Maria Coccimiglio, Shanel Quenneville - Social Cognition, Self-Perceptions, and Social Withdrawal in Adolescents 63
Torgeir Fjeld - Holding Your Tongue: The New Language of Silence 93

Articles

Richard Rymarz - I Like the Practical Side. Early Career Teachers in Catholic Schools, Interpretative Autonomy, and Negotiating Secular and Religious Boundaries. A Preliminary Study 107
Beata Borowska-Beszta, Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska - Homeless Males Addicted to Alcohol about Helplessness: Secondary Qualitative Data Analysis 121
Małgorzata Fopka-Kowalczyk - Providing Support and Spiritual Care to People with Chronic Diseases 147
Monika Sztamborska - The Education of Children and Youth to Service According to the Pedagogical Approach of Saint Ursula Ledóchowska 167
Sylwia Zydek - The Role and Importance of the Eucharistic Crusade and the Sodality of Our Lady in the Process of Religious Education according to St Ursula Ledóchowska (1865-1939) 189

Reviews

Cyprian Rogowski - Janusz Mariański. Godność ludzka – wartość doceniona czy puste słowo? Studium socjopedagogiczne. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, 2019, ss. 338. 207
Janusz Mariański - Helena Słotwińska. Pedagogiczny wymiar życia sakramentalnego. Studium z pedagogiki religii. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2019, ss. 316. 211
Dariusz Stępkowski - Tao Peng. Ethisch-moralische Kompetenzmessungen in China. Eine vergleichende Studie im Rahmen des Projekts ETiK-International-Shanghai. Berlin–Münster–Wien–Zürich–London: Verlag LIT, 2018, ss. 198. 216
Leszek Waga - Jan Kochel. Wprowadzenie do edukacji osób starszych. W kręgu pedagogiki katolickiej. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2020, ss. 212. 227
Piotr Krakowiak - Agnieszka Paczkowska. Dziecko i nastolatek w żałobie. Rola pedagogów i nauczycieli. Gdańsk: Wydawnictwo Fundacji Hospicyjnej, 2019, ss. 128. 231

Znajdź na stronie