2/46 (2020)


Małgorzata Fopka-Kowalczyk - Providing Support and Spiritual Care to People with Chronic Diseases

Chronic disease is an extremely difficult situation for those who experience it during their lives. It changes their entire world, influencing their feelings, behaviour, tasks, and roles. For many people it can be defined as a difficult or even limit situation, i.e. one that affects the whole person emotionally, socially, physically, and spiritually. Contemporary literature, particularly English-speaking scientific communities, has increasingly emphasised the importance of taking care not only of somatic ailments but also of spiritual existential questions about the meaning of life, suffering, and dying. Since it is of such importance, it is also necessary to ask how spiritual care can be provided to people with long-term diseases.

Wsparcie i opieka duchowa w relacji z chorym przewlekle

Choroba przewlekła to jedna z najtrudniejszych sytuacji dla człowieka, który jej doświadcza w swoim życiu. Zmienia cały świat osoby chorej, wpływając na emocje, zachowanie, zadania i pełnione role. Przez wielu może być oceniana jako sytuacja trudna, a nawet graniczna, czyli obejmująca całego człowieka w życiu emocjonalnym, społecznym, fizycznym oraz duchowym. Współczesna literatura, zwłaszcza zagraniczna, podkreśla coraz częściej znaczenie objęcia troską nie tylko dolegliwości somatycznych, ale też trudności duchowych. Ta uważność duchowa i okazane współczucie mogą stać się podstawą do lepszego radzenia sobie i znalezienia odpowiedzi na egzystencjalne pytania dotyczące sensu życia, cierpienia i umierania. Jeśli troska duchowa jest tak istotna, to należy też zadać pytanie, w jaki sposób można to wsparcie duchowe osobom chorym okazywać.

Pobierz plik PDF.

Słowa kluczowe:

spirituality, duchowość, long-term disease, patient, total pain, spiritual support, spiritual care, choroba przewlekła, chory, ból totalny, wsparcie duchowe