Zeszyt 2/36 (2015)

Jarosław Horowski - Od redakcji 5

Artykuły i rozprawy

Urszula Ostrowska - W labiryncie wolności i odpowiedzialności za słowo 11
Piotr Petrykowski - Słuchaj, pamiętaj, ucz 27
Marek Jeziorański - Relacja wychowawcza w ujęciu wybranych koncepcji antropologicznych 43
Anna Gaweł - Wychowanie „co do ciała i zdrowia” w realiach społeczeństwa somatycznego 65
Mariola Teresa Kozubek - "Wspólnota" i "jedność" w wybranych obszarach życia społecznego – doświadczenie Ruchu Focolari 79
Renata M. Sigva - Fethullaha Gülena koncepcja dialogu międzykulturowego 109
Maria Marta Urlińska, Magdalena Urlińska - Funkcjonariusz służby więziennej – obszary problemów wpisanych w rolę społeczną 125
Sławomir Chrost - Stosunek młodzieży gimnazjalnej do wybranych norm moralnych zawartych w Dekalogu 143
Dagna Dejna, Filip Nalaskowski, Mirosław Zientarski - Małe miasto jako obszar kumulowania potencjału edukacyjnego. Na przykładzie 26-tysięcznego Świecia 161

Z pedagogiki rodziny

Danuta Opozda - Problem wartości i wartościowania w procesie wychowania dziecka w rodzinie – niektóre kwestie w perspektywie metodologicznej 183
Barbara Kiereś - Personalistyczny wymiar wspólnotowego życia w rodzinie. Kontekst cywilizacyjny 195
Aldona Molesztak - Rodzina w sytuacji zatrudnienia rodzica poza miejscem zamieszkania 209
Katarzyna Stankiewicz - Rodzina wobec śmierci dziecka. Żałoba, kryzys, wsparcie społeczne 237
Karolina Kramkowska - Poszukiwania sensu życia w rodzinie osoby doświadczającej przewlekłych chorób demencyjnych mózgu 251

Recenzje

Jarosław Horowski - Dominika Jagielska, Janina Kostkiewicz, Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, ss. 276 275
Lidia Marszałek - Stanisław Chrobak (red.), Ksiądz Bosko w wypowiedziach papieży, cz. II, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2015, ss. 292 279
Joanna Cukras-Stelągowska - Małgorzata Czekaj, Doktryna wobec codzienności. Studium fenomenograficzne o wychowaniu religijnym w rodzinie, Kraków: NOMOS, 2015, ss. 220 285
Magdalena Woźniak - Janusz Mariański, Marek Marczewski (red.), Pedagogika rodziny. Podejście interdyscyplinarne, Gdańsk: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, 2015, ss. 379 290
Marek Marczewski - Jarosław Przeperski, Konferencja Grupy Rodzinnej w teorii i praktyce pracy socjalnej z rodziną, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, 2015, ss. 252 292

Znajdź na stronie