2/46 (2020)


Richard Rymarz - I Like the Practical Side. Early Career Teachers in Catholic Schools, Interpretative Autonomy, and Negotiating Secular and Religious Boundaries. A Preliminary Study

This study is a preliminary examination of early career teachers who work in Catholic schools in a regional Australian diocese. By examining early career teachers, the aim is to better understand religious and secular influences on an indicative group of teachers, and how these influences may shape their work in Catholic schools. A number of analytical categories are used to describe early career teachers, including the notion of interpretive autonomy. This allows early career teachers to negotiate their engagement with the school, with reference to their personal choices. Key findings identify the importance of values in shaping teachers’ identity, and the place of the school as the most prominent marker of teachers’ religious life. A number of recommendations for teacher formation are provided in light of the findings.

Podoba mi się strona praktyczna. Początkujący nauczyciele w szkołach katolickich, autonomia interpretacyjna oraz negocjowanie granic świeckich i religijnych. Studium wstępne

Niniejsze studium stanowi badanie wstępne nauczycieli na początkowym etapie kariery zawodowej, którzy pracują w szkołach katolickich w regionalnej diecezji Australii. Badanie tej grupy nauczycieli ma na celu poznanie religijnych i świeckich wpływów na wskazaną grupę nauczycieli oraz określenie, w jaki sposób te wpływy mogą kształtować ich pracę w szkołach katolickich. Do opisania nauczycieli na początkowym etapie kariery zawodowej stosuje się szereg kategorii analitycznych, w tym pojęcie autonomii interpretacyjnej. Pozwala to nauczycielom rozpoczynającym karierę zawodową negocjować swoje zaangażowanie w szkole w odniesieniu do ich osobistych wyborów. Kluczowe ustalenia wskazują na znaczenie wartości w kształtowaniu tożsamości nauczycieli oraz miejsce szkoły jako najważniejszego wyznacznika życia religijnego nauczycieli. W świetle wyników przedstawiono szereg zaleceń dotyczących formacji nauczycieli.

Pobierz plik PDF.

Słowa kluczowe:

szkoły katolickie, Catholic schools, secularization, sekularyzacja, early career teachers, interpretive autonomy, początkujący nauczyciele, autonomia interpretacyjna

Podobne artykuły: