2/46 (2020)


Monika Sztamborska - The Education of Children and Youth to Service According to the Pedagogical Approach of Saint Ursula Ledóchowska

This article deals with the system of education established by Saint Ursula Ledóchowska (1865-1939), the founder of the Congregation of the Ursuline Sisters of the Agonising Heart of Jesus, the major mission of which is educating and teaching children and youth. The intention is to present one aspect of her pedagogical thoughts – the education of children and youth to service – which is understood as shaping attitudes such as goodness or dedication, overcoming selfishness, sharing time and talents, as well as ensuring the acceptance of good received from others and shaping the attitude of gratefulness. The text consists of four parts. The first part shows the understanding of service according to Ursula Ledóchowska. Next, her childhood is presented as inspiration for her further life and her educational care work. The third part deals with the concepts of educating children and youth to service, starting with the most common and accessible forms before examining those that are more difficult and require some greater involvement. The final section demonstrates that, according to Saint Ursula Ledóchowska, the source of service is the experience of God’s love and the willingness to share it while doing good.

Wychowanie dzieci i młodzieży do służby w koncepcji pedagogicznej świętej Urszuli Ledóchowskiej

Przedmiotem refleksji jest system wychowania św. Urszuli Ledóchowskiej (1865–1939), założycielki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, którego główną misją jest wychowywanie i nauczanie dzieci i młodzieży. Celem artykułu jest ukazanie jednego z aspektów jej myśli wychowawczej, jakim jest wychowanie dzieci i młodzieży do służby rozumianej jako kształtowanie postaw dobroci, ofiarności, opanowywania egoizmu, dzielenia się swoim czasem i talentami, a także uwrażliwiania na przyjmowanie dobra od innych i kształtowania w sobie postawy wdzięczności. Tekst składa się z czterech części. Pierwsza prezentuje pojęcie służby w rozumieniu Urszuli Ledóchowskiej, kolejna opisuje jej dzieciństwo jako inspirację do dalszego życia i działalności opiekuńczo-wychowawczej. Trzecia część ukazuje koncepcje wychowania dzieci i młodzieży do służby od najprostszych i najbardziej dostępnych form po coraz trudniejsze i wymagające coraz większego zaangażowania. Ostatnia część ukazuje, że źródłem służby wg św. Urszuli Ledóchowskiej jest doświadczenie miłości Boga i chęć dzielenia się nią poprzez czynienie dobra.

Pobierz plik PDF.

Słowa kluczowe:

Christian education, wychowanie chrześcijańskie, volunteering, service, Ursula Ledóchowska, the Congregation of the Ursuline Sisters of the Agonising Heart of Jesus, Urszula Ledóchowska, Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, służba; wolontariat

Podobne artykuły: