2/46 (2020)


Sylwia Zydek - The Role and Importance of the Eucharistic Crusade and the Sodality of Our Lady in the Process of Religious Education according to St Ursula Ledóchowska (1865-1939)

The article is an attempt to present the educational work undertaken by Ursula Ledóchowska (1865-1939) in the context of her creation of groups of the Eucharistic Crusade (addressed to children up to 15 years old) and The Sodality of Our Lady (for youth). Mother Ledóchowska established the first detachment of the Eucharist Crusade in Poland in 1925 in Pniewy. In addition to the Crusade circles, she also founded sodality groups in Poland as well as in Russia and Scandinavia. Ledóchowska was aware that by bringing young people together in religious organisations it would be possible to shape their characters, hearts and consciences. She perfectly understood that only formation work is able to build the foundations of the Catholic Church and, in turn, the Polish society she dreamed of – religious God-oriented, patriotic, devoted to her homeland, and hardworking. The Eucharistic Crusade and the Sodality of Our Lady would become ‘educational tools’ in achieving this goal.

Rola i znaczenie Krucjaty Eucharystycznej i Sodalicji Mariańskiej w procesie wychowania religijnego według św. Urszuli Ledóchowskiej (1865–1939)

Artykuł jest próbą analizy pracy wychowawczej, podejmowanej przez Urszulę Ledóchowską (1865–1939) w kontekście tworzenia przez nią grup Krucjaty Eucharystycznej, adresowanej do dzieci do 15. roku życia oraz Sodalicji Mariańskiej przeznaczonej dla młodzieży. Matka Ledóchowska powołała do istnienia w 1925 roku w Pniewach – pierwszy w Polsce – hufiec Krucjaty Eucharystycznej. Obok kół Krucjaty zakładała także grupy sodalicyjne, tak w Polsce, jak i w Rosji oraz w Skandynawii. Ledóchowska miała bowiem świadomość, że zrzeszając młodych ludzi w organizacje religijne, będzie kształtować ich charaktery, serca i sumienia. Rozumiała doskonale, iż tylko praca formacyjna jest w stanie budować gmach Kościoła katolickiego, a tym samym społeczeństwa polskiego. Marzyła, by społeczeństwo to było religijne i zorientowane na Boga, patriotyczne, czyli oddane ojczyźnie, i pracowite. Swoistym „narzędziem wychowawczym” w osiągnięciu tego celu stać się miały właśnie Krucjata Eucharystyczna oraz Sodalicja Mariańska.

Pobierz plik PDF.

Słowa kluczowe:

wychowanie religijne, religious education, Ursula Ledóchowska, the Congregation of the Ursuline Sisters of the Agonising Heart of Jesus, Urszula Ledóchowska, Eucharistic Crusade, Sodality of Our Lady, Krucjata Eucharystyczna, Sodalicja Mariańska

Podobne artykuły: