Zeszyt 1/27 (2011)

Jarosław Horowski - Od redakcji 5

Artykuły i rozprawy

Artur Niemira - W poszukiwaniu człowieka. O pedagogii Jana Pawła II 11
Eugeniusz Sakowicz - Wychowanie młodego pokolenia w religii biblijnego Izraela 25
Skorulski Krzysztof - Ferdinand Ebner i miejsce filozofii dialogu w myśli katolickiej XX wieku 49
Helena Słotwińska - Znaczenie kultury w wychowaniu chrześcijańskim 69
Adam Lepa - Opinia publiczna, media i zadady etyki 89
Mariola Teresa Kozubek - Dialog międzyreligijny w życiu i działalności Ruchu Focolari 99
Aldona Zakrzewska - Szkoła wyższa źródłem humanizacji życia społecznego. Rozważania w perspektywie relacyjnego personalizmu Stefana Wyszyńskiego 119
Piotr Krajewski - Integrująca rola religii w wychowaniu ekologicznym 135
Anna Seredyńska - Dojrzałe mechanizmy obronne a potrzeby i wartości preferowane przez przyszłych pedagogów 145
Bogusław Śliwerski - Badania socjopedeutologiczne ks. Jana Zowczaka w kontekście kolejnych prac nad kodeksem etycznym nauczycieli 161
Jarosław Horowski - Etyka powinności czy etyka cnoty w przygotowaniu zawodowym nauczycieli? 173
Beata Wołosiuk - Wartości chrześcijańskie w wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym 185
Stanisław Radoń - Skuteczność metody dialogicznej w katechezie (eksperymentalne studium empiryczne) 203

Z pedagogiki rodziny

Jan Śledzianowski - Autorytet Rodzicielski w Rodzinie Nazaretańskiej i dzisiaj 217
Małgorzata Kowalcyk, Teresa Łącka - Przemoc i jej mechanizmy w związkach partnerskich 229

Sprawozdania

Magdalena Kaczorowska - Życie i śmierć z perspektywy interdyscyplinarnej, Kraków, 22-23.02.2010 roku 245
Magdalena Lewicka - Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania, Toruń, 18-19 października 2010 roku 249
Ewelina Świdrak - Wczoraj i dziś pedagogiki uniwersyteckiej w świetle życia i twórczości Stefana Kunowskiego, Lublin, 15 grudnia 2009 roku 259

Recenzje

Andrzej Potocki - Kazimierz Misiaszek, Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej. Próba oceny, Wyd. Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, Warszawa 2010, ss. 322 267
Stefan Konstańczak - Grzegorz Grzybek, Etyka rozwoju a wychowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rze-szowskiego, Rzeszów 2010, ss. 160 273
Wojciech Osial - Zbigniew Marek (red.), Taka jest wiara Kościoła. Katechizm dla dorosłych, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, ss. 232 276
Małgorzata Kowalczyk - Józef Binnebesel, Jacek Błeszyński, Zbigniew Domżał (red.), Wielowymiarowość cierpienia, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, Łódź 2010, ss. 480 280
Jarosław Horowski - Józef Binnebesel, Anna Janowicz, Piotr Krakowiak, Agnieszka Paczkowska (red.), Pozamedyczne aspekty opieki paliatywno-hospicyjnej, Fundacja Hospicyjna, Gdańsk 2010, ss. 262 285

Znajdź na stronie